Aktuality

    E-SHOP PRO KLIENTY ČESKÉ POJIŠŤOVNY

    12.01.2018 | 

    Vítáme Vás na nově spuštěném E-shopu pro klienty České pojišťovny, na kterém naleznete originální reklamní předměty k aktuálním kampaním.

xxxxxxxxx


Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky") jsou v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a upravují smluvní vztahy mezi firmou REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno - Slatina, IČ 18828507 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva").

1.2 Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a vystavením smlouvy a odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Podmínkami.

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a služeb, závazně objednaných kupujícím v kupní smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb

3.1 Cena uvedená u každého zboží zahrnuje DPH.

4. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůta je stanovena do 5 pracovních dnů od písemného potvrzení přijetí objednávky, pokud je zboží skladem. Reda bude veškeré objednávky expedovat v intervalu třikrát týdně.

5. Dodací podmínky

5.1 Zboží je doručováno společností GEIS CZ s.r.o.

5.2. Cena dopravy dle bodu 5.1. je celkem 83,49 Kč. Cena zahrnuje DPH.

6. Platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží, služby dle platné výše.

6.2 Kupující, v případě objednávky za vlastní finanční prostředky, ve smlouvě zřetelně vyznačí některou z variant způsobu úhrady (návaznost na způsob dodání zboží):

   6.2.1 platba hotově při převzetí dobírky

6.3 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

8. Jiná ustanovení

8.1 Minimální hodnota objednaného zboží pro uzavření smlouvy není stanovena.

8.2 Objednávky je možno zasílat 24 hodin denně.

8.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, popřípadě pověřeného dopravce.

8.5 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nesprávným skladováním dodaného zboží.

8.6 Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je k nahlédnutí v ikoně.

8.7 V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V případech neupravených těmito Podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

9.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště a dalších kontaktních údajů.

Systém právě provádí akci na pozadí, vyčkejte prosím dokud akce neskončí.